اطلاعيه هاي مهم شروع نيمسال دوم 1403-1402

اطلاعیه های مهم شروع نیمسال

 1. #پل_ارتباط_با_مدرسه

*********************************

2. #کاربرگ های_مورد_نیاز

  *********************************

 3. #آدرس_سایت_و_کانال های_مدرسه

 *********************************

4. #تقویم_آموزشی

 *********************************

5.  #زمان_درخواست_انتقالی_مهمان

 *********************************

6. #مرخصی_و_زمان_ثبت_درخواست

 *********************************

7. #شروع_و_پایان_کلاسها

 *********************************

8. #زمان_انتخاب_واحد

 *********************************

9. #راهنمای_تصویری_انتخاب_واحد

 *********************************

10. #جداول_درسی

 *********************************

11. #جدول_فوق-برنامه های_طرح_شمیم

 *********************************

12. #محدوده_امتحانات_میانترم

 *********************************

13. #شیوه_برگزاری_دروس

 *********************************

14. #ضوابط_و_دستورالعمل_انتخاب_واحد

 *********************************

15. #حداقل_حداکثر_انتخاب_واحد

 *********************************

16. #دروس_کارگاهی

 *********************************

 17. #انتخاب_واحد_طلاب_درحال_فارغ التحصیلی

 *********************************

18. #انتخاب_واحد_طلاب_طبق_چارت_درسی

 *********************************

19. #ضرورت_دروس_انتخاب_واحد_مجدد

 *********************************

20. #شیوه_ارزشیابی_دروس

 *********************************

21. #منابع_درسی

 *********************************

21. #تهیه_کتب_درسی

 *********************************

23. #برنامه_امتحانات

 *********************************

24. #معادل_سازی

 *********************************

25. #میزان_سنوات

 *********************************

26. #مشروطی های_مجاز

 *********************************

27. #میزان_غیبت های_کلاسی

 *********************************

28.#عدم_امكان_شركت_در_امتحانات_ترم های گذشته_با_وضعيت_حذف ترم_يا_مرخصي

 *********************************

29. #تاریخ_تحویل_مقالات

 *********************************

30. #زمان_تحویل_فعالیت_کلاسی

 *********************************

31. #زمان_حذف_و_اضافه

 *********************************

32. #سرویس_ایاب_و_ذهاب

 *********************************

33. #ارتباط_با_گروه های_علمی

 *********************************

34. #نکات_ویژه_درس_روش_تحقیق

 *********************************

36. #راهنمای_طلاب_ ورودی

 *********************************

37. #صدور_دانشنامه

 *********************************

38. #دستورالعمل_حذف_و_اضافه

 *********************************

39. #زمان_حذف_اضطراری


--------------------------------------

این صفحه به روز رسانی می شود

----------------------------------------------------------

 

 

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارسال نظر