مدرسه علمیه مؤمنات

اطلاعیه های مهم انتخاب واحد

اطلاعیه

اطلاعیه های موردنیاز شروع نیمسال جدید، برنامه کلاسی، برنامه امتحانات و ....

طلاب گرامی می توانند با مطالعه دقیق اطلاعیه ها و برنامه ها برنامه ریزی خوبی جهت شروع ترم و انتخاب صحیح واحد های خود داشته باشند.

1- زمان انتقالی

2- عدم همکاری بخش مجازی با مرخصی با طلاب مهمان به آن بخش

3- روند پرداخت هزینه سرویس

4- اطلاعیه مهم درس قرائت قرآن

5- تقویم آموزشی نیمسال دوم 99-98

6- روزشمار نیمسال دوم 99-98

7- زمان درخواست مرخصی برای نیمسال دوم 98-99

8- مرخصی عادی

9- مرخصی افزایش جمعیت

10- انتخاب واحد طلابی که به دلیل مرخصی های پی درپی افزایش جمعیت 6 ترم متوالی واحد نداشته اند.

11- مرخصی با امتحان افزایش جمعیت

12- راهنمای انتخاب واحد

13- زمان انتخاب واحد نیمسال دوم 99-98

14-1 - جدول درسی دروس عمومی مدرسه علمیه مؤمنات (نیمه وقت) نیمسال دوم 99-98

14-2 - جدول درسی دروس عمومی مدرسه علمیه مؤمنات (تمام وقت) نیمسال دوم 99-98

14-3 - جدول درسی دروس گرایشی مدرسه علمیه مؤمنات نیمسال دوم 99-98

15- جدول پیشنیازها نیمسال دوم 99-98

16-1- متون و محدوده درسی دوره عمومی-مدرس علمیه مؤمنات - نیمسال دوم 99-98

16-2- متون و محدوده دروس گرایشی -مدرسه علمیه مؤمنات - نیمسال دوم 99-98

17-1- برنامه درسی دوره عمومی مدرسه علمیه مؤمنات- نیمسال دوم 99-98

17-2- برنامه درسی دروس گرایشی مدرسه علمیه مؤمنات- نیمسال دوم 99-98

17-3- برنامه درسی دوره عمومی (کوثر)- مدرسه علمیه مؤمنات- نیمسال دوم 99-98

17-4- برنامه دروسی که طلاب تمام وقت مجوز انتخاب واحد در شیفت عصر را دارند.

18- دروس پژوهش محور

19- نحوه انتخاب دروس نیمه وقت و تمام وقت

20- عدم سرویس دهی در ساعت 11 از نیمسال دوم 99-98

21- لزوم شرکت طلاب در ساعات مباحثه

22-1- برنامه امتحانات دروس عمومی و گرایشی - مدرسه علمیه مؤمنات- نیمسال دوم 99-98

22-2- برنامه امتحانات هفتگی دروس عمومی و گرایشی -  مدرسه علمیه مؤمنات- نیمسال دوم 99-98

23- نکات مربوط به انتخاب واحد

24- لزوم انتخاب واحد دروس مجدد

25- انتخاب واحد طلاب معاف از کلاس

26- انتخاب واحد کمتر از حدمجاز

27- تعداد مشروطی های مجاز

28- تعداد سنوات

29- طلاب عدم مراجعه

30- ضوابط اجرایی طرح شمیم

31- برنامه کلاسی طرح شمیم

32- اطلاعیه عدم مراجعه به واحد برادران

33- ارتباط با مدرسه

34- شروع کلاس ها

35- معادل سازی دروس

36- تهیه کتب از محصولات فرهنگی

37- آیین نامه حضور و غیاب

38- اطلاعیه مهم حضور و غیاب

39- تسهیلات مرکز خدمات

40- کاربرگ های آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارسال نظر