انتخاب واحد نیمسال اول 1403-1402

4321

شروع انتخاب واحد: سه شنبه 21 شهریور ساعت 7:30 صبح

پایان انتخاب واحد:  چهارشنبه  22 شهریور ساعت 24 شب

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارسال نظر