مشاوره

مشاوره

*ساعات حضور مشاورین مدرسه علمیه مؤمنات*

 __________________________________

 * لیست اساتید مشاور به همراه آیدی ایشان *

1- خانواده و ازدواج : خانم کرمی در ایتا
http://eitaa.com/Karami36


2-  خانواده وازدواج : خانم طهرانی در ایتا
http://eitaa.com/ak_teh


3- پیش از ازدواج :خانم نوشاد در ایتا
https://eitaa.com/mnrafe


4- کودک و نوجوان : خانم میرزایی در ایتا  
https://eitaa.com/fmirzaei6040


5- مشاوره تحصیلی : خانم یزدیان در ایتا

https://eitaa.com/yazdian_m

                                                                                                                                                                                                                     
 6- مشاوره روانشناختی: خانم اکبرزاده در ایتا
https://eitaa.com/besmellah313

 
7- مشاوره ازدواج: خانم پوراصغر در ایتا
https://eitaa.com/yamohammd


8- مشاوره کودک ونوجوان: خانم متقیان در ایتا
https://eitaa.com/Mmotaqian

                      

9- مشاوره تحصیلی: خانم ملک ثابت در ایتا

https://eitaa.com/Kkkmo8

 

10- مشاوره کودک ونوجوان: خانم حسینی در ایتا
https://eitaa.com/GSH1400


11- مشاوره ازدواج: خانم حسن زاده
https://eitaa.com/F_Hassanzade