نشست ها و کارگاه هاي پژوهشي

جهت مشاهده  برنامه های پژوهشی مدرسه علمیه مؤمنات اینجا را کلیک کنید.

______________________________________