قابل توجه طلاب محترم

اطلاعیه های مهم شروع نیمسال دوم 1400-1399

شروع

طلاب گرامی می توانند تمام اطلاعیه های مهم شروع نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را مشاهده نمایند.

 ** زمان انتخاب واحد نیمسال دوم 1400-1399

** محاسبه حذف ترم در سنوات

**  عدم مراجعه حضوری به آموزش

**راه های ارتباطی با همکاران مدرسه علمیه مؤمنات به صورت غیرحضوری

**  تقویم آموزشی

** دستورالعمل انتخاب واحد 

** شیوه ارائه دروس در نیمسال دوم 1400-99

** آموزش تصویری انتخاب واحد

**  جدول درسی دوره عمومی- تمام وقت -  مدرسه علمیه مؤمنات- نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

**  جدول درسی دوره عمومی- نیمه وقت-  مدرسه علمیه مؤمنات- نیمسال دوم  ۱۴۰۰-۱۳۹۹

**  جدول درسی دوره عمومی- کوثر -  مدرسه علمیه مؤمنات- نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

**  جدول درسی گرایشی - مدرسه علمیه مؤمنات- نیمسال دوم  ۱۴۰۰-۱۳۹۹

** جدول دروس فوق برنامه مدرسه علمیه مؤمنات

** جدول پیشنیازها

** منابع و محدوده دروس عمومی نیمسال دوم 1400-99

** منابع و محدوده دروس گرایشی نیمسال دوم 1400-99

** توضیح فعالیت کلاسی

**  حداقل و حداکثر تعداد واحد انتخابی طلاب

** برنامه امتحانی میان ترم دوره عمومی نیمسال دوم1400-99

** برنامه امتحانی میان ترم دوره گرایشی نیمسال دوم 1400-99

**برنامه امتحانی پایان ترم دروس عمومی نیمسال دوم 1400-99

** برنامه امتحانی پایان ترم دروس گرایشی نیمسال دوم1400-99

** شیوه های ارزشیابی دروس عمومی در آموزش از راه دور - نیمسال دوم ۱۴۰۰-۹۹

** شیو های ارزشیابی دروس گرایشی در آموزش از راه دور- نیمسال دوم ۱۴۰۰- ۹۹
عدم امکان شرکت در امتحانات مجدد با وضعیت حذف ترم یا مرخصی از نیمسال دوم 1400-99

** میزان غیبت های مجاز طلاب در کلاس های آنلاین و نیمه آنلاین

**  زمان درخواست مرخصی

**  مرخصی عادی

**  مرخصی افزایش جمعیت

**  مرخصی با امتحان افزایش جمعیت

**  تعداد سنوات تحصیلی

**  تعداد مشروطی های مجاز

** معادل سازی دروس

** انتخاب واحد طلاب در حال فارغ التحصیل

**  انتخاب واحد دروس مجدد

**  انتخاب واحد کمتر از حد مجاز

**  تاریخ تحویل مقالات در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۹۹

**  تهیه کتب درسی

**  آدرس سایت و کانال مدرسه

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارسال نظر