نکات مربوط به اعتراض به نمره پایانی

نکات مربوط به اعتراض به نمره پایانی

2

طلاب گرامی می توانند با توجه به نکات مطرح شده اقدام نمایند

طلبه ای که نمره ی نهاییِ امتحانِ پایانی او بین 9 تا 11.99 باشد می تواند حداکثر تا یک هفته بعد از ثبت نمرات ،
 نسبت به نمره ی برگه ی خود، درخواست تجدید نظر کند.

 تبصره1: درخواست تجدیدنظر به نمره ، باید در زمان فوق و ازطریق ثبت درخواست در سامانه ی دانش پژوهان انجام پذیرد .
تبصره2: به درخواست هایی که بعد از زمان فوق ثبت شود ترتیب اثر داده نمی شود.
 تبصره3: اعتراض فقط در امتحان دروسى که به‌صورت تشریحى برگزار مى‌شود، پذیرفته است.  
تبصره4: نمره‌ تجدید نظر در کارنامه ثبت می‌گردد.
 تبصره5 : اعتراض به نمره ی بالاتر از12 پذیرفته نیست.درصورت درخواست  طلبه مبنی بر تجدید نظر برگه امتحانی خود
 بادادن تعهد (مبنی برکسر1 نمره از برگه در صورت وارد نبودن اعتراض) با درخواست تجدیدنظر، موافقت می شود.

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارسال نظر